GITD - treść główna

Dziennik Urzędowy

Pozycja Tytuł Data publikacji Plik
1 Zarządzenie Nr 1/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2015-01-09 pdf
2 zarządzenie nr 2/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kursów specjalistycznych i szkoleń inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 2015-01-13 pdf
3 zarządzenie nr 3/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udziału pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w kursach specjalistycznych Inspekcji Transportu Drogowego lub egzaminach kwalifikacyjnych, organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 2015-01-13 pdf
4 Zarządzenie nr 4/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku przedstawiania informacji o stanie zatrudnienia w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego 2015-01-16 pdf
5 zarządzenie nr 5/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia 2015-01-23 pdf
6 zarządzenie nr 6/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utrzymanie i Rozwój systemu teleinformatycznego do wsparcia procesów realizowanych przez Biuro Elektronicznego Poboru Opłat w ramach kontroli uiszczania opłat w systemie elektronicznego poboru opłat” 2015-02-09 pdf
7 zarządzenie nr 7/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania 2015-02-12 pdf
8 zarządzenie nr 8/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2015-02-12 pdf
9 zarządzenie nr 9/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2015-02-12 pdf
10 zarządzenie nr 10/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2015-02-13 pdf
11 zarządzenie nr 11/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji 2015-02-17 pdf
12 zarządzenie nr 12/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utrzymanie i Rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń” 2015-02-23 pdf
13 zarządzenie nr 13/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2015 roku 2015-02-25 pdf
14 zarządzenie nr 14/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców za rok 2014 2015-03-20 pdf
15 zarządzenie nr 15/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2015-03-27 pdf
16 zarządzenie nr 16/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzania kontami Centrum Przetwarzania Danych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym 2015-04-14 pdf
17 zarządzenie nr 17/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utrzymanie i Rozwój systemu teleinformatycznego do wsparcia procesów realizowanych przez Biuro Elektronicznego Poboru Opłat w ramach kontroli uiszczania opłat w systemie elektronicznego poboru opłat” 2015-04-15 pdf
18 zarządzenie nr 18/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego 2015-04-16 pdf
19 zarządzenie nr 19/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego 2015-05-29 pdf
20 zarządzenie nr 20/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w magazynie głównym Biura do spraw Transportu Międzynarodowego 2015-06-09 pdf
21 zarządzenie nr 21/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2015-06-12 pdf
22 zarządzenie nr 22/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utrzymanie i Rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń” 2015-07-07 pdf
23 Zarządzenie nr 23/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego" 2015-07-07 pdf
24 zarządzenie nr 24/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych z wykrywaniem oszustw i urządzeń manipulacyjnych w tachografach 2015-07-16 pdf
25 zarządzenie nr 25/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2015-07-20 pdf
26 zarządzenie nr 26/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego 2015-07-23 pdf
27 Zarządzenie Nr 27/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zarządu Projektu - „Wytworzenie, rozwój i utrzymanie rozwiązania informatycznego OpenBTM dla potrzeb Biura do spraw Transportu Międzynarodowego w ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego" 2015-08-07 pdf
28 Zarządzenie Nr 28/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawiew sprawie ustalenia Zasad rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych, Zasad rozdysponowania przydziału serii oraz numerów mandatów generowanych przy pomocy systemu teleinformatycznego oraz dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia ściąganych w postępowaniu mandatowym w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego 2015-08-07 pdf
29 zarządzenie nr 29/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2015-08-12 pdf
30 zarządzenie nr 30/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2015-08-12 pdf
31 zarządzenie nr 31/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2015-08-12 pdf
32 zarządzenie nr 32/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2015-09-07 pdf
33 zarządzenie nr 33/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2015-09-25 pdf
34 zarządzenie nr 34/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego - „Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w GITD" 2015-10-15 pdf
35 zarządzenie nr 35/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2015-10-26 pdf
36 zarządzenie nr 36/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz dokonaniem oceny wewnętrznych aktów prawnych pod kątem obniżania ryzyka wystąpienia regulacji korupcjogennych 2015-10-28 pdf
37 zarządzenie nr 37/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i stempli 2015-10-30 pdf
38 zarządzenie nr 38 /2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pobytu w Centralnym Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu 2015-11-05 pdf
39 zarządzenie nr 39/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2015-11-17 pdf
40 zarządzenie nr 40/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem- „Świadczenie usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji" 2015-11-30 pdf
41 zarządzenie nr 41/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru Głównego Inspektora Transportu Drogowego 2015-12-04 pdf
42 zarządzenie nr 42/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2015-12-15 pdf
43 zarządzenie nr 43/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2015-12-18 pdf
44 zarządzenie nr 44/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie inwentaryzacji skladników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2015-12-18 pdf
45 zarządzenie nr 45/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w postaci bloczków mandatowych, znajdujących się na stanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2015-12-29 pdf

Informacja o publikacji

Opublikowano: Renata Pietras - 01.01.2015 00:15:02
Ostatnia aktualizacja: - 05.12.2019 12:24:56

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności