GITD - treść główna

Dziennik Urzędowy

Pozycja Tytuł Data publikacji Plik
1 zarządzenie nr 1/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-01-08 pdf
2 zarządzenie nr 2/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2019-01-09 pdf
3 zarządzenie nr 3/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-01-14 pdf
4 zarządzenie nr 4/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-01-31 pdf
5 zarządzenie nr 5/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad planowania, prowadzenia oraz dokumentowania kontroli przewozów drogowych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego 2019-02-11 pdf
6 zarządzenie nr 6/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń oraz opisu przedmiotu zamówienia dla Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń 2.0 2019-02-15 pdf
7 zarządzenie nr 7/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego" 2019-02-21 pdf
8 zarządzenie nr 8/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń oraz opisu przedmiotu zamówienia dla Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń 2.0 2019-02-22 pdf
9 zarządzenie nr 9/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych, Zasad rozdysponowania przydziału serii oraz numerów mandatów generowanych przy pomocy systemu teleinformatycznego oraz dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia ściąganych w postępowaniu mandatowym w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego 2019-03-08 pdf
10 zarządzenie nr 10/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2019 roku 2019-03-13 pdf
11 zarządzenie nr 11/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” 2019-03-14 pdf
12 zarządzenie nr 12/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” 2019-03-14 pdf
13 zarządzenie nr 13/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 18 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2019-03-18 pdf
14 zarządzenie nr 14/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat 2019-03-21 pdf
15 zarządzenie nr 15/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń oraz opisu przedmiotu zamówienia dla Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń 2.0 2019-03-26 pdf
16 zarządzenie nr 16/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2019-03-26 pdf
17 zarządzenie nr 17/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców za rok 2018 2019-03-29 pdf
18 zarządzenie nr 18/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2019-03-29 pdf
19 zarządzenie nr 19/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2019-04-19 pdf
20 zarządzenie nr 20/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 11 maja 2019 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w związku z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 2019-05-11 pdf
21 zarządzenie nr 21/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 11 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” 2019-05-11 pdf
22 zarządzenie nr 22/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za komunikację pomiędzy właścicielami systemów wspierających statutowe zadania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2019-05-15 pdf
23 zarządzenie nr 23/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2019-05-17 pdf
24 zarządzenie nr 24/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-06-05 pdf
25 zarządzenie nr 25/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu i instrukcji pracy na głównym stanowisku kierowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego w zapasowym miejscu pracy 2019-06-05 pdf
26 zarządzenie nr 26/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu i instrukcji pracy na głównym stanowisku kierowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego w stałej siedzibie 2019-06-05 pdf
27 zarządzenie nr 27/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2019-06-07 pdf
28 zarządzenie nr 28/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem „Wydruk masowy realizowany przez Konsorcjum Wykonawców” 2019-06-12 pdf
29 zarządzenie nr 29/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2019-06-19 pdf
30 zarządzenie nr 30/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania osoby zastępującej Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-07-05 pdf
31 zarządzenie nr 31/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego" 2019-07-05 pdf
32 zarządzenie nr 32/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2019-07-11 pdf
33 zarządzenie nr 33/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń oraz opisu przedmiotu zamówienia dla Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń 2.0 2019-07-12 pdf
34 zarządzenie nr 34/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie brakowania i zniszczenia druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego 2019-07-12 pdf
35 zarządzenie nr 35/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2019-07-12 pdf
36 zarządzenie nr 36/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2019-07-18 pdf
37 zarządzenie nr 37/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad planowania, prowadzenia oraz dokumentowania kontroli przewozów drogowych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego 2019-07-19 pdf
38 zarządzenie nr 38/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-07-26 pdf
39 obwieszczenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2019-08-16 pdf
40 zarządzenie nr 39/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie procedury naboru na aplikantów Inspekcji Transportu Drogowego w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego 2019-08-20 pdf
41 zarządzenie nr 40/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-08-30 pdf
42 zarządzenie nr 41/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 11 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2019-09-11 pdf
43 zarządzenie nr 42/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 18 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego w zakresie kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz spełniania wymagań przez ciśnieniowe urządzenia transportowe 2019-09-18 pdf
44 zarządzenie nr 43/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-09-19 pdf
45 zarządzenie nr 44/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-09-19 pdf
46 zarządzenie nr 45/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2019-09-20 pdf
47 zarządzenie nr 46/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Wdrożenie Systemu Teleinformatycznego Zakładowego Archiwum Elektronicznego" 2019-09-24 pdf
48 zarządzenie nr 47/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-09-24 pdf
49 zarządzenie nr 48/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” 2019-10-01 pdf
50 zarządzenie nr 49/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie brakowania i zniszczenia druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego 2019-10-02 pdf
51 zarządzenie nr 50/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad gospodarki kasowej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-10-08 pdf
52 zarządzenie nr 51/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania 2019-10-10 pdf
53 obwieszczenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” 2019-10-14 pdf
54 zarządzenie nr 52/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu kursów specjalistycznych i szkoleń inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 2019-10-15 pdf
55 zarządzenie nr 53/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania -  bloczków mandatowych znajdujących się na stanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2019-10-25 pdf
56 zarządzenie nr 54/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 31 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2019-10-31 pdf
57 obwieszczenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2019-11-07 pdf
58 zarządzenie nr 55/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania -  bloczków mandatowych znajdujących się na stanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2019-11-07 pdf
59 zarządzenie nr 56/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-11-18 pdf
60 zarządzenie nr 57/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego 2019-11-18 pdf
61 zarządzenie nr 58/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2019-11-21 pdf
62 zarządzenie nr 59/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli 2019-12-04 pdf
63 zarządzenie nr 60/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” 2019-12-04 pdf
64 zarządzenie nr 61/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2019-12-05 pdf
65 zarządzenie nr 62/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2019-12-10 pdf
66 zarządzenie nr 63/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-12-13 pdf
67 zarządzenie nr 64/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-12-18 pdf
68 zarządzenie nr 65/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 grudnia 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat 2019-12-23 pdf
69 zarządzenie nr 66/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-12-24 pdf
70 zarządzenie nr 67/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-12-24 pdf
71 zarządzenie nr 68/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-12-24 pdf
72 zarządzenie nr 69/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2019-12-31 pdf

Informacja o publikacji

Opublikowano: Renata Pietras - 18.12.2019 10:58:00
Ostatnia aktualizacja: - 31.12.2019 09:30:51

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności