GITD - treść główna

Dziennik Urzędowy

Pozycja Tytuł Data publikacji Plik
1 zarządzenie nr 1/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-01-14 pdf
2 zarządzenie nr 2/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-01-14 pdf
3 zarządzenie nr 3/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-01-16 pdf
4 zarządzenie nr 4/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz trybu przyznawania umundurowania służbowego tym pracownikom 2020-02-03 pdf
5 zarządzenie nr 5/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania 2020-02-04 pdf
6 zarządzenie nr 6/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2020-02-05 pdf
7 zarządzenie nr 7/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za komunikację pomiędzy właścicielami systemów wspierających statutowe zadania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2020-02-21 pdf
8 zarządzenie nr 8/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2020-03-04 pdf
9 zarządzenie nr 9/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utrzymanie i Rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń” 2020-03-09 pdf
10 zarządzenie nr 10/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” 2020-03-12 pdf
11 zarządzenie nr 11/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-03-24 pdf
12 zarządzenie nr 12/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie określenia wartości wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, za rok 2019 2020-03-30 pdf
13 zarządzenie nr 13/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 kwietnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2020-04-07 pdf
14 zarządzenie nr 14/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-04-24 pdf
15 zarządzenie nr 15/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2020 roku 2020-04-30 pdf
16 zarządzenie nr 16/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego do spraw udziału Inspekcji Transportu Drogowego w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 2020-05-21 pdf
17 zarządzenie nr 17/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 27 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-05-27 pdf
18 zarządzenie nr 18/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2020-06-16 pdf
19 zarządzenie nr 19/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kursów specjalistycznych i szkoleń inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 2020-06-16 pdf
20 zarządzenie nr 20/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2020-06-16 pdf
21 zarządzenie nr 21/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania korupcji oraz powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania korupcji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-06-23 pdf
22 zarządzenie nr 22/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia dodatkowego terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2020-06-25 pdf
23 zarządzenie nr 23/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania 2020-06-29 pdf
24 zarządzenie nr 24/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-06-30 pdf
25 zarządzenie nr 25/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-07-01 pdf
26 zarządzenie nr 26/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2020-07-02 pdf
27 zarządzenie nr 27/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli 2020-07-07 pdf
28 zarządzenie nr 28/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za komunikację pomiędzy właścicielami systemów wspierających statutowe zadania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2020-07-08 pdf
29 zarządzenie nr 29/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” 2020-07-08 pdf
30 zarządzenie nr 30/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-07-13 pdf
31 zarządzenie nr 31/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-07-13 pdf
32 zarządzenie nr 32/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad planowania, prowadzenia oraz dokumentowania kontroli przewozów drogowych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego 2020-07-17 pdf
33 zarządzenie nr 33/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-08-05 pdf
34 zarządzenie nr 34/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania wyróżnień „Honorowy Patronat Głównego Inspektora Transportu Drogowego” oraz członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym 2020-08-06 pdf
35 zarządzenie nr 35/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad planowania, prowadzenia oraz dokumentowania kontroli przewozów drogowych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego 2020-08-13 pdf
36 zarządzenie nr 36/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-08-17 pdf
37 zarządzenie nr 37/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opracowania projektu systemu kontroli i sankcjonowania naruszeń związanych z przejazdem pojazdów nienormatywnych przy wykorzystaniu urządzeń do pomiaru parametrów pojazdów w ruchu 2020-08-31 pdf
38 zarządzenie nr 38/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 1 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem –„Utrzymanie i Rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń” 2020-09-01 pdf
39 zarządzenie nr 39/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 1 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego w zakresie kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz spełniania wymagań przez ciśnieniowe urządzenia transportowe 2020-09-01 pdf
40 zarządzenie nr 40/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 1 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” 2020-09-01 pdf
41 zarządzenie nr 41/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 1 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” 2020-09-01 pdf
42 zarządzenie nr 42/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2020-09-04 pdf
43 zarządzenie nr 43/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad planowania, prowadzenia oraz dokumentowania kontroli przewozów drogowych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego 2020-09-21 pdf
44 zarządzenie nr 44/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” 2020-09-23 pdf
45 zarządzenie nr 45/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2020-10-02 pdf
46 zarządzenie nr 46/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” 2020-10-05 pdf
47 zarządzenie nr 47/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przygotowania i organizacji głównego stanowiska kierowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy 2020-10-21 pdf
48 zarządzenie nr 48/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego 2020-10-27 pdf
49 zarządzenie nr 49/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego 2020-11-13 pdf
50 zarządzenie nr 50/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania – bloczków mandatowych znajdujących się na stanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2020-11-24 pdf
51 zarządzenie nr 51/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2020-12-15 pdf
52 zarządzenie nr 52/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania korupcji oraz powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania korupcji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-12-18 pdf
53 zarządzenie nr 53/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego" 2020-12-21 pdf
54 zarządzenie nr 54/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania – bloczków mandatowych znajdujących się na stanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2020-12-22 pdf
55 zarządzenie nr 55/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2020-12-31 pdf

Informacja o publikacji

Opublikowano: Beata Mroczek - 02.01.2020 11:07:00
Ostatnia aktualizacja: - 31.12.2020 11:59:11

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności