GITD - treść główna

Dziennik Urzędowy

Pozycja Tytuł Data publikacji Plik
1 zarządzenie nr 1/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2021-01-13 pdf
2 zarządzenie nr 2/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2021-01-25 pdf
3 zarządzenie nr 3/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021-02-24 pdf
4 zarządzenie nr 4/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Budowa, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego iBTM” 2021-02-24 pdf
5 zarządzenie nr 5/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2021-03-16 pdf
6 zarządzenie nr 6/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wartości wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, za rok 2020 2021-03-17 pdf
7 zarządzenie nr 7/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2021-03-19 pdf
8 zarządzenie nr 8/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” 2021-03-23 pdf
9 zarządzenie nr 9/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia wartości wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących stanu technicznego pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4, za rok 2020 2021-03-26 pdf
10 zarządzenie nr 10/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2021-04-09 pdf
11 zarządzenie nr 11/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2021-04-13 pdf
12 zarządzenie nr 12/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2021-04-16 pdf
13 zarządzenie nr 13/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2021-04-21 pdf
14 zarządzenie nr 14/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2021-04-30 pdf
15 zarządzenie nr 15/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania 2021-05-07 pdf
16 zarządzenie nr 16/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” 2021-05-27 pdf
17 zarządzenie nr 17/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie brakowania i zniszczenia druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego 2021-07-19 pdf
18 zarządzenie nr 18/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 lipca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za komunikację pomiędzy właścicielami systemów wspierających statutowe zadania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2021-07-19 pdf
19 zarządzenie nr 19/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2021-07-28 pdf
20 zarządzenie nr 20/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” 2021-08-03 pdf
21 zarządzenie nr 21/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie brakowania i zniszczenia druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego 2021-08-03 pdf
22 zarządzenie nr 22/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2021-08-03 pdf
23 zarządzenie nr 23/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 sierpnia 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz dokonaniem oceny wewnętrznych aktów prawnych pod kątem obniżania ryzyka wystąpienia regulacji korupcjogennych 2021-08-12 pdf
24 zarządzenie nr 24/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Wytworzenie i wdrożenie Centralnego Systemu Przetwarzania dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz utrzymania i rozwoju systemu” 2021-08-12 pdf
25 zarządzenie nr 25/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej 2021-08-26 pdf
26 zarządzenie nr 26/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” 2021-09-29 pdf
27 zarządzenie nr 27/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Budowa, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego iBTM" 2021-10-04 pdf
28 zarządzenie nr 28/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego oraz rozporządzenia w sprawie równoważnika pieniężnego przyznawanego w zamian za umundurowanie oraz ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania w Inspekcji Transportu Drogowego 2021-10-07 pdf
29 zarządzenie nr 29/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Budowa, utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń 2.0” 2021-10-13 pdf
30 zarządzenie nr 30/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2021-10-13 pdf
31 zarządzenie nr 31/2021 Głównego Inspektora transportu Drogowego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2021-10-14 pdf

Informacja o publikacji

Opublikowano: Beata Mroczek - 05.01.2021 12:45:32
Ostatnia aktualizacja: - 14.10.2021 15:23:13

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności