GITD - treść główna

Alvin Gajadhur - Główny Inspektor Transportu Drogowego

Alvin Gajadhur - Główny Inspektor Transportu Drogowego <br/> <br/> Doktor nauk chemicznych, absolwent technologii chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz zarządzania i marketingu na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Jest urzędnikiem państwowym. Ukończył pierwszą edycję szkolenia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego. Od 2002 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Inspekcji Transportu Drogowego. Od 6 stycznia 2016 r. pełnił obowiązki Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Z dniem 7 kwietnia 2017 r. powołany przez Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka na Głównego Inspektora Transportu Drogowego.  Od wielu lat prowadzi również wykłady na wyższych uczelniach.

Doktor nauk chemicznych, absolwent technologii chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz zarządzania i marketingu na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Jest urzędnikiem państwowym. Ukończył pierwszą edycję szkolenia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego. Od 2002 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Inspekcji Transportu Drogowego. Od 6 stycznia 2016 r. pełnił obowiązki Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Z dniem 7 kwietnia 2017 r. powołany przez Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka na Głównego Inspektora Transportu Drogowego.  Od wielu lat prowadzi również wykłady na wyższych uczelniach.Joanna Smolińska - p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Menedżerskich Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania w Energetyce na wydziale Inżynierii Produkcji SGGW. Urzędnik służby cywilnej z ponad 12-letnim stażem pracy w administracji rządowej, w tym w Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Pracę w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego rozpoczęła w czerwcu 2018 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat, a od listopada 2019 r. pełniła funkcję Dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat. Z dniem 1 lipca 2020 r. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk powierzył Joannie Smolińskiej pełnienie obowiązków Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego.Katarzyna Garnys - Dyrektor Generalny

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (Finanse i Bankowość) oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów i rachunkowości budżetowej w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, a także absolwentka Studiów Executive MBA. Posiada ponad 18 lat doświadczenia w zakresie finansów publicznych, w tym 11 lat w Ministerstwie Finansów na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. W 2015 roku została powołana na stanowisko dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości w Ministerstwie Finansów. W swojej karierze związana była również z resortem sądownictwa oraz resortem środowiska. Zajmowała się m. in. planowaniem dochodów i wydatków budżetowych, finansowaniem działalności jednostek sektora finansów publicznych, w tym w obszarze inwestycji, nadzorem nad realizacją budżetu, sprawozdawczością i analityką budżetową, także w zakresie jednostek podległych i nadzorowanych. Z dniem 16 listopada 2020 roku została powołana na stanowisko Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.


  • Aldona Wojda - Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora
  • Weronika Biaduń - Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
  • Mariusz Kurczyński - Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego
  • Martyna Kaźmierczak-Buła - Dyrektor Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej
  • Katarzyna Bartold - Dyrektor Biura Prawnego
  • Małgorzata Wojtal-Białaszewska - Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego
  • Grażyna Mieszczak -  Dyrektor Biura Teleinformatyki
  • Marcin Wójcik - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
  • Marcin Gałuszko - Dyrektor Biura Informacji i Promocji
  • Małgorzata Niedziółka-Wysokińska - Dyrektor Biura Finansowego

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności