GITD - treść główna

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie - Biuro Dyrektora Generalnego informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego, mogących być przedmiotem nieodpłatnego przekazania na potrzeby innych jednostek bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

Nazwa Przekazującego:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

NIP: 5262596640

REGON: 017427604

Opis przedmiotu:

6 klimatyzatorów ściennych zamontowanych w pomieszczeniach biurowych oraz jednostki zewnętrzne zamontowane na elewacji budynku przy ul. Bratysławskiej 5, 31-201 Kraków.

Stan: używane, sprawne technicznie, noszące zwykłe ślady użytkowania wynikające z eksploatacji, konieczność przeprowadzenia corocznego serwisu.

Dane Techniczne:

Model: SAMSUNG CLASSIC + AR12HSFSAWKNZE

Rok produkcji: 2015.

1) Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny   wniosek zainteresowanych podmiotów spełniających warunki wymienione w ww. rozporządzeniu.

2) Wnioski o nieodpłatne przekazanie, należy składać do dnia 6 lipca 2021 r. do godziny 15.00. w siedzibie przekazującego tj.:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

Piętro III (Kancelaria Inspektoratu)

3) Składany wniosek powinien zawierać w tytule zapis: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie”.

4) Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 60 dni od daty jego wpływu.

5) W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione w powyższym rozporządzeniu będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kierownik jednostki.

6) Jednostka, której przekazany zostanie zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, zostanie powiadomiona o miejscu i terminie jego odbioru.

7) Przekazanie w/w majątku ruchomego odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

8) Koszty związane z odbiorem tj. (demontaż urządzeń, transport oraz doprowadzenie pomieszczeń biurowych i elewacji budynku do stanu sprzed montażu klimatyzatorów przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy) ponosi przyjmujący.

9) Zamawiający zastrzega, iż może nie przyjąć żadnego ze złożonych wniosków a w konsekwencji nie przekazać przedmiotu zbycia w przedmiotowym ogłoszeniu.

Osoba wyznaczona do kontaktów:

Arkadiusz Jeziorski, email: arkadiusz.jeziorski@gitd.gov.pl, tel. 22 220-47-53

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności